Cập nhật

Tham khảo trước  mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay dưới đây của Cho thuê văn phòng Office4u sẽ giúp các bạn nắm được những quy định của một hợp đồng mua bán nhà đất trên thực tế, từ đó có thể nắm được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên ký kết hợp đồng.

Giá trị pháp lý của mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

gia-tri-hop-dong

Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên (bên bán và bên mua) nắm rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong suốt quá trình tham gia ký kết và chuyển nhượng các hợp đồng, giấy tờ pháp lý liên quan đến mua bán nhà đất. Sau khi tham khảo mẫu hợp đồng này sẽ giúp bạn chuẩn bị được mẫu hợp đồng mua bán đất chính thức theo đúng quy định của pháp luật.

Mẫu hợp đồng viết tay là biên bán được viết tay sau khi hai bên thỏa thuận về việc chuyển nhượng và nhận quyền chuyển nhượng đất ở (có kèm theo nhà ở hoặc không).

Chi tiết về mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

mau-hop-dong-mua-ban-nha-dat-viet-tay

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hôm nay, ngày ..…… tháng ……… năm …………
Tại:……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm …………………………………………………………
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..
Đăng ký tạm trú tại :…………………………………………………………………………………………………
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm ………………………………………………………..
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực
hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều
khoản sau
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số………………………………………………………………………
Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông …………………….(Sinh năm ……
có CMND số…………do ………….cấp ngày………..). Vợ là Bà ……. (Sinh năm……có CMND số ……………..do….cấp ngày ……), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
2. Ngôi nhà số ……………………………… đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số ………………………., hồ sơ gốc số
………… do UBND quận (huyện) ………………………….. cấp ngày …………………………………………..
3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê
tông là……………m
4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện
tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu/quy
định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.
ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰCHIỆN
1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuậnlà:…………….đ.
(Ghi bằngchữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:
Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán 
Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:
* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.
3. Thời hạn thực hiện hợp đồng
* Thanh toán 1 đợt
* Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủsố lượng 
bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến củacác nhân chứng.

Các bạn có thể tải “Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay” tại đây.

Với mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay trên đây của Office4u hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu và hoàn thành các thủ tục giấy tờ mua bán nhà đất suôn sẻ theo đúng quy định pháp luật !!!

 

0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo