GIẢI ĐÁP – Chi Nhánh Công Ty Là Gì?

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp rõ ràng cho bạn về thắc mắc “Chi nhánh Công ty là gì?” và những thủ tục cần thiết để mở chi nhánh Công ty. Khi mở chi nhánh Công ty bạn có những quyền nào và không có quyền nào theo Bộ luật dân sự 2005?

Chi nhánh Công ty là gì?

Chi nhánh Công ty được hiểu chính là một Công ty khác nhưng vẫn thuộc quyền của Doanh nghiệp. Khi mở chi nhánh Công ty thì Công ty này có quyền hạn và nghĩa vụ như doanh nghiệp, thậm chị có thể là đại diện khi được quyền. Nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý là mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh phải khớp với doanh nghiệp.

Những quy định của Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau về việc mở chi nhánh Công ty

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005, ta có quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty như sau:

Điều 92. Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân

1. Pháp nhân có thể đặt văn phòng đại diện, chi nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhân.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó.

3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

5. Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện.

Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Chi nhánh có tư cách pháp nhân không ?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 chi nhánh Công ty cần có điều kiện sau:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng tại Bộ luật dân sự quy định:

Điều 84. Pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Với những chia sẻ như trên về thắc mắc “chi nhánh Công ty là gì” hi vọng đã giải đáp phần nào những vướng ngại của bạn trong quá trình lập Công ty chi nhánh. Hãy liên hệ với Office4u khi bạn cần được trợ giúp nhé. 

Để tham khảo thêm các nội dung liên quan doanh nghiệp bạn có thể truy cập Tin tức nội bộ , Office4u sẽ biên soạn các nội dung thường gặp trong kinh doanh

 
0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Zalo