GIẢI ĐÁP KIẾN THỨC 2019 – Quy hoạch đất 1/500 là gì ?

Dưới đây là những thông tin hữu ích về quy hoạch đất mà bạn nên biết trước khi muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này. Hãy cùng Cho thuê văn phòng Office4u tìm hiểu về quy hoạch đất 1/500 kĩ hơn nhé !!!

Quy hoạch đất 1/500 là gì ?

quy-hoach-1500

Quy hoạch đất 1/500 là triển khai cụ thể hóa quy hoạch đô thị với tỉ lệ 1/2000. Và đây là cơ sở để lập nên các dự án xây dựng khác với đầy đủ giấy tờ cấp phép và các nhà quản lý đầu tư xây dựng.

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.Các quy hoạch được các chính quyền địa phượng tổ chức lập nên và cấp phép giấy tờ xây dựng cho dự án.

Chi tiết về quy hoạch xây dựng đất 1/500 bao gồm: quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Trong đó có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

Ý nghĩa của quy hoạch đất 1/2000 và quy hoạch 1/500 là gì ?

y-nghia-quy-hoach-1500

– Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 là triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000. Quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án đầu tư xây dựng để kinh doanh do doanh nghiệp tổ chức lập và chi phí cho việc lập quy hoạch tính vào chi phí của dự án; còn lại các việc khác quy hoạch chi tiết 1/500 do chính quyền địa phương tổ chức lập để phục vụ cho công tác quản lý xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

– Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Quy hoạch xây dựng đô thị bao gồm nhiều công tác khác nhau, đó là quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Trong quy hoạch chi tiết có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.Trước hết phải làm rõ và phân biệt ý nghĩa mục đích, nội dung nhiệm vụ củaquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây không phải là sự khác nhau về tỷ lệ bản đồ 1/2000 và 1/500, mà phải hiểu đây là 2 giai đoạn của quy hoạch chi tiết.Quy hoạch chi tiết 1/2000 được lập ra để định hướng quy hoạch cho cả một khu đô thị (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà ở, khu du lịch… gọi chung là khu đô thị với mục đích là để quản lý quy hoạch cho cả một khu vực rộng lớn trong đô thị). Nội dung quan trọng trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 là xác định mạng lưới đường và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất phải chỉ ra được các ô phố với các chức năng sử dụng khác nhau, trong đó thể hiện rất rõ các chỉ tiêu của ô phố như diện tích ô đất,mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, chỉ giới đường đỏ, sơ bộ xác định chỉ giới xây dựng (khoảng lùi) của công trình.Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 chỉ mang tính định hướng, gợi ý bởi vì ở giai đoạn này chưa có thiết kế cơ sở cho các công trình kiến trúc, cho nên chưa xác định thật cụ thểvà chính xác thiết kế của các công trình kiến trúc. Các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý có đầy đủ điều kiện để cấp chứng chỉ quy hoạch cho bất kỳ một lô đất nào trong khu quy hoạch, và như vậy là hoàn toàn có thể sử dụng đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 để quản lý xây dựng.Trong khi đó quy hoạch chi tiết 1/500 là phải chi tiết hoá đến từng công trình, quan trọng nhất của giai đoạn này và khác hẳn giai đoạn quy hoạch chi tiết 1/2000 là tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan. Ở giai đoạn này công trình kiến trúc đưa vào quy hoạch chi tiết 1/500 là những công trình có thiết kế cơ sở, có nghĩa là có đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một thiết kế công trình như hình dáng, mặt bẳng công trình với đầy đủ kích thước công trình, nội dung các phòng, các bộ phận của công trình, vị trí ra vào lối của công trình, từ đó xác định được mối quan hệ giữa công trình với các yếu tố bên ngoài như sân vườn, đường đi. Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 chính là cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng.Như vậy quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 không phải chỉ khác nhau ở tỷ lệ, nó là ở hai giai đoạn thiết kế với nội dung, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau,song những văn bản pháp quy hiện hành về lập quy hoạch xây dựng, về chiphí lập quy hoạch lại không có sự phân biệt giữa hai loại quy hoạch chi tiết trên. Xin nêu ra đây một vài điểm trong các văn bản mới ban hành hiện nay: – Nghị định 08/2005/NĐ – CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Như phân tích ở trên, thì quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 là rất khác nhau và mục đích, ý nghĩa của mỗi giai đoạn cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, trong Nghị định 08/2005 kể trên, ở phần 3, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. mục này đã gộp cả 2 loại quy hoạch chi tiết trên để trình bày trong các điều, cụ thể là:

Điều 21: Đối tượng và thời gian lập quy hoạch chi tiết. Điều này lẽ ra phải nêu được cụ thể đối tượng của quy hoạch chi tiết1/2000 và của quy hoạch chi tiết 1/500 là gì, khác nhau ở điểm nào. Một loại là để giúp các cấp chính quyền quản lý xây dựng theo quy hoạch (quản lý chỉ giớixây dựng, quản lý về sử dụng đất, quản lý về mật độ…).
Một loại là gắn liền với dự án đầu tư xây dựng một khu đô thị.
Điều 22: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
Điều 23: Căn cứ lập quy hoạch chi tiết xây dựng.
Điều 24: Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
Điều 25: Lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

Cả 4 điều này không có gì khác nhau giữa quy hoạch chi tiết1/2000 với quy hoạch chi tiết 1/500, cả 4 điều trên nên có sự phân biệt giữa hai loại quy hoạch chi tiết. Mục lấy ý kiến, quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 là rất khác nhau. Trong quy hoạch chi tiết 1/2000 nên lấy ý kiến có tính chất định hướng cho cả một khu vực lớn trong đô thị. Chủ yếu là về mạng lưới giaothông và quy hoạch sử dụng đất và đóng góp ý kiến là cho chính quyền các cấp và các nhà quản lý. Còn trên quy hoạch chi tiết 1/500 thì cần đóng góp ý kiến có tính chất cụ thể và chủ yếu cho các chủ đầu tư dự án. Riêng điều 26 về hồ sơ thiết kế, tuy có một chút về điểm khác giữa quy hoạch chi tiết1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500, tuy nhiên cũng chỉ nói rằng đối với quy hoạch chi tiết 1/2000 hồ sơ gồm… đối với quy hoạch chi tiết 1/500 hồ sơ gồm… điều này sẽ làm cho người đọc cảm nhận như quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 là 2 trường hợp khác nhau, chứ không phải là 2 giai đoạn khác nhau và cho 2 đối tượng khác nhau.Trong Nghị định 08, nên có một mục riêng về quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500, như vậy mới phân biệt một cách rõ ràng cho 2 đồ án này. Nên chăng đưa ra hai tên khác nhau của 2 loại quy hoạch chi tiết này. Đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 gọi là đồ án quy hoạch chi tiết còn đồ ánquy hoạch chi tiết 1/500 gọi là đồ án quy hoạch xây dựng.Dự án đầu tư xây dựng có nhiều cách phân loại, theo quy mô và tầm quan trọng có dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C, theo tính chất thì có thể phân ra dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vui chơi giải trí.

Dự án nào phải lập quy hoạch đất 1/500 ?

Chấp hành đúng quy định tại Điều 7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP để có thể thuận lợi trong việc làm giấy tờ quy hoạch xây dựng.

Nếu như trường hợp bạn chưa có đầy đủ các căn cứ phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng đất quy hoạch tỉ lệ 1/500.

Phân biệt tỉ lệ 1/2000: Đây sở dĩ chỉ là quy hoạch mang tính định hướng và chưa có bất cứ công trình xây dựng cụ thể nào.

Quy hoạch đất 1/500 thông thường được áp dụng với đất thổ cư tức là cho phép toàn quyền xây dựng nhà ở trên mảnh đất này.

Quy hoạch đất cần được cơ quan nào phê duyệt ?

Thứ nhất, Bộ xây dựng phê duyệt đất quy hoạch tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền được cho phép của chính phủ.

Thứ hai, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyển của cấp tỉnh.

Thứ ba, sau cấp tỉnh sẽ là cấp huyện phê duyệt các quy hoạch nông thôn.

Sau ba giai đoạn này thì bạn có thể thực hiện bất cứ quy hoạch nào trong việc xây dựng đô thi mới cho thành phố.

Chỉ cần có giấy tờ minh bạch, hợp pháp lý và đủ thẩm quyền cho dự án.

Hồ sơ thiết lập chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 gồm những gì ?

Tờ trình đơn để đề nghị được phê duyệt, thẩm định của chủ đầu tư.

to-trinh

Văn bản hoặc chứng chỉ có nội dung thông tin quy hoạch của đơn vi cơ quan có thẩm quyền.

chung-chi-nang-luc-hoat-dong

Văn bản công nhận là Chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư của UBND thành phố.

van-ban-cong-nhan

Thuyết minh có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3.

thuyet-minh

Bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa

bang-ke-thong-tin

Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500

quy-hoach-chi-tiet

Dự thảo Quyết định phê duyệt

du-thao-quyet-dinh-phe-duyet

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

nhiem-vu-quy-hoach-chi-tiet

Nội dung của Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 .

 Giai đoạn cuối cùng là khách hàng sẽ thẩm định những quyết đinh  chi tiết tỉ lệ xây dựng 1/500 xem có đúng với những gì của chủ đầu tư cam kết đã đưa ra.

1. Thông tin Pháp luật

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 24 của Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

2. Việc phân loại nhằm đáp ứng mục tiêu cụ thể sau đây:

a)  Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 cần phải phù họp với phần quy hoạch chung của việc xây dựng đô thị.

b) Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.  Doanh nghiệp tổ chức lập để kinh doanh và tính toán chi phí cho việc lập quy hoạch tính vào chi phí của dự án.

 3. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Quy hoạch xây dựng đô thị bao gồm nhiều công tác khác nhau, đó là quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Trong quy hoạch chi tiết có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

Trước hết phải làm rõ và phân biệt ý nghĩa mục đích, nội dung nhiệm vụ của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây không phải là sự khác nhau về tỷ lệ bản đồ 1/2000 và 1/500, mà phải hiểu đây là 2 giai đoạn của quy hoạch chi tiết.

Trên đây là thông tin xoay quanh chủ đề Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 là gì?. Hi vọng Office4u đã cung cấp cho các bạn một kiến thức mới để đáp ứng cho công việc của mình. Nếu thấy thông tin này bổ ích thì hãy phản hồi với chúng tôi qua số điện thoại 0908.802.902. Xin chân thành cảm ơn !!!

 

 

0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo