Mẫu Công Văn Đề Nghị Ký Hợp Đồng Mới Nhất Năm 2019

Sau khi người doanh nghiệp và người lao động kết thúc hợp đồng trước đó đã ký thì người lao động sẽ phải làm một công văn khác đề nghị ký hợp đồng tiếp theo. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách viết mẫu công văn đề nghị ký hợp đồng mới nhất 2019.

 

Mẫu công văn đề nghị ký hợp đồng mới nhất năm 2019 dành bạn tham khảo

CÔNG TY….
 
 
                 CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                    
 
                                                                     TPHCM , ngày         tháng      năm 2012
 
ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………….
Bộ phận: ……………………………………………………………… – Công ty……
 
Trong đó:
(1).  Chỉ ghi một lần duy nhất đối với hợp đồng chính thức đầu tiên
(2).  Tích dấu X vào một trong các loại hợp đồng.
(3).  Có thể ghi mức lương theo từng mốc thời gian của hợp đồng. 
(4).  TGĐ Công ty/Giám đốc Chi nhánh 
 (5).  Trưởng ban nhân sự Công ty/Chi nhánh
 (6).  Trưởng ban có nhân viên được ký HĐ tiếp theo.
 
Mẫu công văn đề nghị ký hợp đồng trên là mẫu mới nhất năm 2019 và được sử dụng phổ biến nhất. Bạn có thể tham khảo và thiết kế một mẫu đơn giống như trên để đề nghị ký hợp đồng với cấp trên trong lần gia hạn hợp đồng tiếp theo bạn nhé.

Để tham khảo thêm các nội dung liên quan doanh nghiệp bạn có thể truy cập Tin tức nội bộ , Office4u sẽ biên soạn các nội dung thường gặp trong kinh doanh

 
0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo