Mẫu Giấy Ủy Quyền Công Ty Cho Cá Nhân Mới Nhất Năm 2019

Khi bạn là chủ của một doanh nghiệp, phải thường xuyên đi công tác và bạn cần giao lại quyền hành cho cấp dưới để họ điều hành Công ty. Nhưng lúc này không thể giao bằng lời nói mà phải giao bằng giấy ủy quyền. Khi bạn đi, người được ủy quyền sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về nhiệm vụ được giao và chỉ thực hiện quyền trong giới hạn được giao, không được lạm dụng quyền hành. Office4u sẽ gửi bạn mẫu giấy ủy quyền Công ty cho cá nhân mới nhất vào năm 2019 như dưới đây….

mau giay uy quyen cong ty cho ca nhan

Mẫu giấy ủy quyền Công ty cho cá nhân được cập nhật vào năm 2019

Đây là mẫu ủy quyền Công ty cho cá nhân mới cập nhật gần đây trong năm 2019 và nhận được hơn 10.000 lần tải về. Bạn có thể tham khảo và lưu về máy của mình và sử dụng nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—***—

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/ bà: ……………………………

Là người đại diện theo pháp luật của: CÔNG TY ………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông/ bà: …………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………..

CMND số: ………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………………………

Cấp ngày: ……………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

  1. …………………………………………………………….
  2. ……………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày tháng năm đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
  2. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào giấy ủy quyền này
  3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

……………… ngày tháng năm

Người ủy quyền

(Kí, ghi rõ họ tên) Người nhận ủy quyền

(Kí, ghi rõ họ tên)

Bằng cách làm giấy ủy quyền này, nhiệm vụ của người giao quyền sẽ được thể hiện rõ ràng trong giấy tờ. Người được giao quyền sẽ làm đúng trong quyền hạn được giao để đảm bảo vận hành Công ty tốt nhất và không xảy ra bất kỳ sự cố nào khi chủ doanh nghiệp đi công tác.

Hy vọng mẫu giấy ủy quyền Công ty cho cá nhân năm 2019 như trên sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn tiết kiệm được thời gian và bàn giao đúng quyền hạn tạo nên hiệu quả công việc cao trong thời gian bạn đi vắng.

Bạn có thể truy cập các bài viết Office4u biên tập vềbất động sảntại đây.

0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo