Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất 2019 BẠN NÊN BIẾT

Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất là giai đoạn đầu tiên của quá trình đầu tư vào kinh doanh, dự án nên việc có một hợp đồng góp vốn sao cho người đầu tư hạn chế được những bất lợi cho mình nhất
– Nội dung hợp đồng góp vốn bao gồm:
Thông tin các bên tham gia góp vốn, nội dung hợp đồng, tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan…
Cùng Office4u tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

hop-dong-mua-dat

 

Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất và chuẩn xác nhất 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………..…………….
Số CMND (hộ chiếu):……………….cấp ngày……/…../……, tại………………………………….…
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………..Fax (nếu có):…………………………………………………………
Số tài khoản:……………………………tại Ngân hàng:……………………………………………….………

Bên nhận góp vốn (gọi là bên B)
Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………..…………….
Số CMND (hộ chiếu):……………….cấp ngày……/…../……, tại………………………………….…
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………..Fax (nếu có):…………………………………………………………
Số tài khoản:……………………………tại Ngân hàng:……………………………………………….………
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện góp vốn với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1 TÀI SẢN GÓP VỐN
Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A ………………… PHỤ LỤC KÈM THEO………. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN
Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:……………………….
(bằng chữ:………………………….sáu mươi triệu đồng chẵn………………………………………..)

ĐIỀU 3 THỜI HẠN GÓP VỐN
Thời hạn góp vốn bằng tài sản, tiền mặt, bắt đầu kể từ ……hạn cuối cùng góp vốn là ….

ĐIỀU 4 MỤC ĐÍCH GÓP VỐN
Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là : ………………………để kinh doanh…….

ĐIỀU 5 ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN
Hai bên cam kết góp vốn là nếu muốn ngưng góp vốn thì phải có sự đồng ý của hai bên, không được tự ý rút vốn hay giảm vốn trong quá trình đầu tư, bởi nếu làm thế số tiền đang được đầu tư chưa sinh lời sẽ làm khó khăn cho dự án…

ĐIỀU 6 VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG (Nếu có)
Hai bên tuyệt đối thành thật, chung thành không được gian lận trong quá trình làm việc, nếu bắt được thì tùy mức độ nặng nhẹ mà phạt, kiểm điểm.

ĐIỀU 7 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
a. Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
c. Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2. Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này.
3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ………………01/01/201…………………

Bên A                                                                                                                                                                      Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                                                               (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

* Tham khảo thêm về mẫu biên bản thỏa thuân góp vốn mới nhất 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH
Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại…………………………………………..……
 
Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:
 
1. Ông, bà………………..…………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ……………..
 
Sinh ngày:……………………………………………………………………………..…………………….
 
Chứng minh nhân dân số: ……………..…….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp ……..
 
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………………………
 
2. Ông, bà………………….……Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………….
 
Sinh ngày:……………………………………………………………………………..…………………….
 
Chứng minh nhân dân số: …………….…….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp ………
 
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………………………
 
3. Ông, bà……………………………….Giới tính ……………………………..Quốc tịch: …………
 
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………
 
Chứng minh nhân dân số: ………………… Ngày cấp ……………………… Nơi cấp …………..
 
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….
 
Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:
 
1. Mục đích góp vốn: ………………….…………………………………………………………….
 
2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ………………………………………
 
3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………………………
 
4. Cử người quản lý phần vốn góp: ………………………………………………………………..
 
5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………
 
6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ………………………………………………………………………
 
Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:
 
ÔNG (BÀ)                                           ÔNG(BÀ)                                                                ÔNG(BÀ)
(Ký, họ và tên)                              (Ký.họ và tên)                                                           (Ký, họ và tên)
 
Cảm ơn các bạn đọc bài viết “Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất 2019” và chúng tôi rất hạnh phúc vì bạn đã luôn đồng hành cùng Office4u.vn !
 
Bạn có thể truy cập các bài viết Office4u biên tập về bất động sản tại đây.
 
 
 

 

0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo