Mẫu Hợp Đồng Thi Công Sửa Chữa Văn Phòng Nhiều Người Tải Nhất

Trong khi tạo lập văn phòng, có thể bạn cần phải thi công, sửa chữa lại văn phòng để phù hợp với ngành nghề, bộ nhận diện thương hiệu của Công ty hoặc thiết kế phù hợp với phong thủy chẳng hạn. Bạn cần một đối tác thi công sửa chữa và nhất định giữa 2 bên phải có hợp đồng để các bên thực hiện đúng cam kết của mình. Và dưới đây là mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng mà bạn đang cần.

Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA VĂN PHÒNG

Số:

Căn cứ nhu cầu của bên A và khả năng của bên B.

Hôm nay, ngày     tháng      năm      hai bên gồm có:

BÊN A: [ ]

Điện thoại: [ ]
Tài khoản: [ ]
MST: [ ]
Đại diện: [ ]
Chức Vụ: [ ]

BÊN B: [ ]

Điện thoại:
Tài khoản: [ ]
MST: [ ]
Đại diện: [ ]
Chức Vụ: [ ]
Hợp đồng sửa chữa văn phòng:

Sửa chữa nhà tại tp.HCM

Điều 1: Nội dung công việc
1.1.  Bên B thực hiện công việc sửa chữa văn phòng của Bên A ….

1.2.  Bất cứ thay đổi nào liên quan đến Công Trình phải được sự đồng ý được lập bằng văn bản của hai bên.

Điều 2: Thời hạn công việc
Điều 3: Giá trị hợp đồng

Điều 4: Phương thức và điều kiện thanh toán
Điều 5: Bảo hành
Điều 6: Trách nhiệm của hai bên
6.1.  Trách nhiệm bên A:

6.1.1.   Nghiệm thu và xác nhận hoàn tất công trình trong thời hạn quy định tại Điều 2.3 ở trên.

6.1.2.  Thực hiện thanh toán cho bên B đúng hạn như thỏa thuận tại điều 4.

6.2.  Trách nhiệm của bên B:

Bảo đảm thực hiện Công Trình đúng Thời Hạn.

Điều 7: Khoản phạt, bồi thường hợp đồng

Điều 8: Đình chỉ , chấm dứt hợp đồng

Điều 9: Điều khoản chung
9.1.  Hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng.

9.2.  Hợp đồng này được lập thành 04 bản và 02 bản bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau

9.3.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phụ lục hợp đồng này là phần không thể tách rời của hợp đồng.

Để bản hợp đồng có hiệu lực và đối tác làm đúng như cam kết của mình, khuyên bạn nên sử dụng mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng như trên nhé. Mọi thắc mắc hãy truy cập vào trang chủ của Office4u và nhắn tin vào khung chat để được giải đáp sớm nhất.

0908.802.902
HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
Office4u's phonenumber
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo