Văn Phòng Cho Thuê icon

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Photo of GIC TOWER KHÁNH HỘI

Khánh Hội, Phường 5, Quận 4

640 m2

14 USD/m2
Photo of LIGHTHOUSE BUILDING

Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4

750 m2

15 USD/m2
Photo of NGUYÊN GIÁP BUILDING

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

50 - 60 - 120 m2

14 USD/m2
Photo of PHÚC HƯNG BUILDING

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

20 - 32 m2

9 USD/m2
Photo of COPAC SQUARE OFFICE BUILDING

Tôn Đản, Phường 13, Quận 4

70 - 90 - 120 m2

10 USD/m2
Photo of VI OFFICE BUILDING

Khánh Hội, Phường 6, Quận 4

60 - 70 - 100 m2

12 USD/m2
Photo of VI BUILDING

Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4

50 - 60 m2

12 USD/m2
Photo of TWINS TOWERS 9

Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4

40 - 80 - 140 m2

13 USD/m2
Photo of ETOWN CENTRAL TOWER

Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4

270 - 600 m2

25 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo