Văn Phòng Cho Thuê icon

Cách Mạng Tháng 8

Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3

40 - 55 - 178 m2

17 USD/m2

Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

135 m2

15 USD/m2

Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

100 - 120 - 300 - 1000 m2

13 USD/m2

Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3

1500 m2

17 USD/m2

Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3

80 - 100 - 190 m2

11 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo