Văn Phòng Cho Thuê icon

Cộng Hòa

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

45 - 120 - 150 - 320 m2

11 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

45 m2

11 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

150 - 300 - 700 m2

18 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

500 - 600 - 1000 m2

15 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

100 - 150 - 200 - 250 - 300 m2

19 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

50 - 100 - 200 m2

15 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 14, Quận Tân Bình

140 m2

20 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

100 - 200 - 400 - 600 m2

11 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

400 m2

19 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo