Văn Phòng Cho Thuê icon

Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

25 m2

14 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

20 - 50 - 70 - 100 - 150 - 170 - 200 m2

17 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3

50 - 60 - 80 - 100 - 150 - 200 - 245 m2

16 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

30 - 50 - 80 m2

7 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

70 - 100 - 150 - 170 - 200 - 250 - 500 m2

12 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

100 - 150 - 200 - 320 m2

13 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

38 - 63 m2

7 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

30 - 40 - 60 m2

17 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3

55 - 150 - 200 - 355 m2

17 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo