Văn Phòng Cho Thuê icon

Lê Lai

Photo of PAX SKY 144

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

49.5 - 125 - 140 - 190 m2

30 USD/m2
Photo of AB TOWER

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 160 - 300 m2

40 USD/m2
Photo of AB TOWER

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 160 - 300 - 500 m2

40 USD/m2
Photo of QUEEN ANN BUILDING

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

60 - 146 - 225 - 450 m2

34 USD/m2
Photo of LUCKY STAR BUILDING

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

75 m2

14 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo