Văn Phòng Cho Thuê icon

Lý Chính Thắng

Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

500 m2

15 USD/m2

Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3

30 - 50 - 80 m2

8 USD/m2

Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

50 - 100 - 150 m2

13 USD/m2

Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

70 - 150 - 350 m2

17 USD/m2

Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 m2

10 USD/m2

Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

70 - 100 - 300 - 500 m2

17 USD/m2

Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

40 - 80 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 m2

10 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo