Văn Phòng Cho Thuê icon

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

50 - 60 - 130 - 150 m2

23 USD/m2

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3

80 - 100 - 200 m2

13 USD/m2

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

65 - 130 - 260 m2

16 USD/m2

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3

30 - 50 - 80 - 100 - 120 m2

9 USD/m2

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

80 - 200 - 420 - 500 m2

14 USD/m2

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

120 - 150 - 300 - 450 m2

16 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo