Văn Phòng Cho Thuê icon

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

49 - 63 - 180 m2

11 USD/m2

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

20 - 40 - 60 m2

9 USD/m2

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

75 - 89 - 114 m2

12 USD/m2

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

58 - 97 - 155 m2

15 USD/m2

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

80 - 110 - 200 - 300 - 500 m2

10 USD/m2

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

35 - 60 - 100 - 160 m2

12 USD/m2

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

65 - 83 - 110 - 154 - 190 m2

18 USD/m2

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

70 - 100 - 200 m2

20 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo