Văn Phòng Cho Thuê icon

Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ, Phường Bến Thành, Quận 1

50 - 120 - 240 - 357 m2

25 USD/m2

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

60 - 100 - 200 - 300 m2

26 USD/m2

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

200 - 300 - 500 m2

19 USD/m2

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

250 - 300 - 400 - 1000 m2

50 USD/m2

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

70 - 100 - 200 - 300 - 400 m2

34 USD/m2

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

70 - 71 - 135 m2

18.6 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo