Văn Phòng Cho Thuê icon

Nguyễn Thị Minh Khai

Photo of NGUYỄN KIM BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 150 - 200 - 300 - 390 m2

20 USD/m2
Photo of HD BANK BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

70 - 100 - 200 - 300 m2

24 USD/m2
Photo of YOCO BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

80 - 100 - 200 m2

18 USD/m2
Photo of KHANG THÔNG BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 200 - 300 - 400 m2

16 USD/m2
Photo of SAILING TOWER

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

100 - 150 - 200 - 550 m2

30.9 USD/m2
Photo of HD BANK TOWER

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

5 - 7 - 10 - 30 m2

50 USD/m2
Photo of ATIC BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

75 - 150 m2

16 USD/m2
Photo of SOMERSET BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

80 - 100 - 200 m2

21 USD/m2
Photo of GOLDEN TOWER

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

90 - 152 - 196 - 310 m2

25 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo