Văn Phòng Cho Thuê icon

Nguyễn Văn Thủ

Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

100 - 150 - 200 - 300 m2

19 USD/m2

Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

90 - 100 - 200 - 350 m2

14 USD/m2

Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

65 - 115 - 180 m2

17 USD/m2

Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

30 - 50 - 60 - 100 m2

8 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo