Văn Phòng Cho Thuê icon

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

40 - 50 - 70 - 120 m2

10 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

186 m2

17 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

195 m2

17.5 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

300 m2

24 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

600 m2

18 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

55 - 88 - 100 - 115 - 188 - 203 - 283 - 660 m2

17 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

100 - 300 - 500 m2

22 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

40 - 80 - 120 m2

10 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo