Văn Phòng Cho Thuê icon

Võ Thị Sáu

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

30 - 50 - 100 - 200 m2

16.5 USD/m2

Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3

100 - 200 - 300 - 1000 m2

14 USD/m2

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

208 m2

17 USD/m2

Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

40 - 80 - 100 - 150 - 200 - 300 m2

13 USD/m2

Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

80 - 150 m2

13 USD/m2

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

30 - 50 - 70 - 100 - 150 m2

11 USD/m2

Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

70 - 150 m2

14 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo