Văn Phòng Cho Thuê icon

Võ Văn Tần

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

81 - 100 m2

16 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

55 - 100 - 200 - 500 - 700 m2

29 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

70 - 100 - 180 m2

13 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

45 - 100 - 145 m2

16 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

100 - 200 m2

17 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

100 - 200 - 400 - 823 m2

17 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

40 - 100 m2

13 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

60 - 100 - 140 m2

15 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

70 - 140 m2

12 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo