Văn Phòng Cho Thuê icon

Phường 12

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

500 - 600 - 1000 m2

15 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

50 - 100 - 200 m2

15 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

100 - 200 - 400 - 600 m2

11 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

50 - 60 - 70 - 80 - 150 m2

14 USD/m2

Quách Văn Tân, Phường 12, Quận Tân Bình

30 m2

12 USD/m2

Thép Mới, Phường 12, Quận Tân Bình

40 - 55 m2

9 USD/m2

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

58 m2

15 USD/m2

Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình

85 m2

11 USD/m2

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

50 m2

12.7 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo