Văn Phòng Cho Thuê icon

Phường 5

Cao Thắng, Phường 5, Quận 3

30 - 50 - 70 - 120 - 200 m2

13 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

30 m2

11 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

100 - 200 - 700 m2

29 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

100 - 200 - 300 - 400 - 557 m2

18 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

30 - 50 - 100 - 150 m2

8 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3

50 - 100 m2

14 USD/m2

Cao Thắng, Phường 5, Quận 3

100 m2

12 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

100 - 200 - 300 - 400 - 500 m2

18 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo