Văn Phòng Cho Thuê icon

Phường 9

Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4

750 m2

15 USD/m2

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4

54 - 68 - 140 m2

20 USD/m2

Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4

50 - 80 - 100 - 120 - 150 m2

8 USD/m2

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4

100 - 150 - 300 - 450 - 1000 m2

17 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo