Văn Phòng Cho Thuê icon

Phường Bến Thành

Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 1

90 - 100 - 150 - 200 m2

20 USD/m2

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

80 - 130 - 150 - 171 m2

12.5 USD/m2

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

49.5 - 125 - 140 - 190 m2

22 USD/m2

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 160 - 300 m2

40 USD/m2

Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1

150 - 175 - 205 m2

18 USD/m2

Nguyễn Huệ, Phường Bến Thành, Quận 1

50 - 120 - 240 - 357 m2

25 USD/m2

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 160 - 300 - 500 m2

40 USD/m2

Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1

115 m2

25 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 150 - 200 - 300 - 390 m2

20 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo