Văn Phòng Cho Thuê icon

Phường Bến Thành

Photo of CENTRAL PARK 2 BUILDING

Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1

175 - 150 - 205 m2

18 USD/m2
Photo of VIETCOMREAL BUILDING

Nguyễn Huệ, Phường Bến Thành, Quận 1

50 - 120 - 240 - 357 m2

25 USD/m2
Photo of AB TOWER

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 160 - 300 - 500 m2

40 USD/m2
Photo of HAVANA TOWER

Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1

115 m2

22 USD/m2
Photo of NGUYỄN KIM BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 150 - 200 - 300 - 390 m2

20 USD/m2
Photo of THE WORLD CENTER

Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1

360 - 720 m2

16 USD/m2
Photo of KHANG THÔNG BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

100 - 200 - 300 - 400 m2

16 USD/m2
Photo of QUEEN ANN BUILDING

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

60 - 146 - 225 - 450 m2

34 USD/m2
Photo of KHÁNH MINH BUILDING

Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1

35 - 50 - 80 - 100 - 150 - 180 m2

13 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo