Văn Phòng Cho Thuê icon

Phường Đa Kao

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

30 - 40 - 70 - 110 m2

13.5 USD/m2

Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1

40 m2

22 USD/m2

Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

9 m2

19 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

100 - 183 m2

17.5 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

30 m2

13.6 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

50 - 65 - 100 m2

15 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

40 - 80 - 140 - 170 m2

22 USD/m2

Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

30 - 60 - 100 - 200 - 220 m2

23 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

31 - 49 - 80 m2

30.5 USD/m2
Mobile
Phone
Zalo
Zalo
Báo giá nhanh
Báo giá
Mobile
Zalo